(اطلاعیه) تمدید ثبت نام خوابگاه های دانشجویی

شناسه : 37590122

(اطلاعیه) تمدید ثبت نام خوابگاه های دانشجویی

:mega:به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی ساکن در خوابگاههای خصوصی تحت نظر دانشگاه می رساند: دانشجویانی که تا به امروز خوابگاه رزرو نکرده اند میتوانند از تاریخ دوشنبه ۱۴بهمن ماه تا ۲۳ بهمن با مراجعه به سامانه امور خوابگاهها اتاق یا خوابگاه مورد نظر خود را رزرو و یا تغییر دهند.
معاونت دانشجویی امور خوابگاه ها

آدرس کوتاه :