(اطلاعیه)ارزشیابی اساتید دروس عملی

شناسه : 38262824

(اطلاعیه)ارزشیابی اساتید دروس عملی(اطلاعیه)ارزشیابی اساتید دروس عملی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند اعلام نمرات دروس عملی نیمسال دوم 98-99 منوط به انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجو حداکثر تا 27 مرداد می‌باشد

درغیراینصورت کارتابل دانشجو بسته خواهد شد.

آدرس کوتاه :