لینک ثبت نام اینترنتی طرح پایش سلامت جسم و روان

شناسه : 36950012

لینک ثبت نام اینترنتی طرح پایش سلامت جسم و روان

 

برای دسترسی به سامانه ثبت نام اینترنتی طرح پایش سلامت به لینک های زیر مراجعه نمایید

راهنمای ثبت نام

طرح پایش سلامت جسم:

http://portal.saorg.ir/physicalhealth

طرح پایش سلامت روان: 

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

آدرس کوتاه :