سومین سالنامه دانشگاه کوثر منتشر شد

شناسه : 230446

سومین سالنامه دانشگاه کوثر منتشر شدسومین سالنامه دانشگاه کوثر منتشر شد

مرکز آمار و اطلاعات دانشگاه کوثر، اطلاعات جامع آماری دانشگاه را در قالب سالنامه آماری سال 1399-1400منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، سومین شماره سالنامه آماری دانشگاه کوثر با هدف گردآوری و اطلاع‌رسانی آمار و اطلاعات، شامل آخرین اطلاعات آماری از تمام حوزه‌های دانشگاه کوثر، در قالب جداول و نمودارها منتشر شد

آمار و اطلاعات یکی از نیازهای اصلی و ضروری یک سازمان برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌ و ارزیابی عملکرد‌ سطوح مختلف سازمان و افراد آن است. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه‌ریزی و مدیریت از حلقه‌های توسعه هر سازمان به شمار می‌آیند و میزان پیشرفت و بالندگی سازمان‌ها با کیفیت آمار و بهنگام بودن اطلاعات تهیه شده، ارتباطی تنگاتنگ دارد.

سومین سالنامه آماری دانشگاه کوثر در 92 صفحه و پنج فصل به ارائه اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی حوزه‌های دانشگاه کوثر در سال1400-1399 می‌پردازد.

گفتنی است اولین سالنامه آماری دانشگاه کوثر در سال 1398 به چاپ رسید.

سومین سالنامه آماری

آدرس کوتاه :