انتصاب مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه کوثر

شناسه : 28532

انتصاب مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه کوثرانتصاب مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه کوثر

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر طی حکمی دکتر سعیده قضایی زیدانلو را به عنوان  مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم دکتر سعیده قضایی زیدانلو

سلام علیکم؛

  احتراما‌ً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکار عالی و به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، به موجب این ابلاغ، به عنوان مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب می‌شوید. با عنایت به اهمیت ارتقای کمی و کیفی و همچنین ضرورت نظارت و کنترل در حوزه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه، انتظار می‌رود در خصوص اجرای برنامه‌های ارائه شده و انجام شرح وظایف پیوست به نحو شایسته اقدام فرمائیدامید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

آدرس کوتاه :