انتصاب سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر

شناسه : 38123213

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر طی حکمی دکتر سمیه السادات طباطبایی را به عنوان سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است:

سلام علیکم؛      
   احتراماً،‌ نظر به تجارب و شایستگی‌های سرکارعالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به سمت سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیأت علمی، کارشناسان و کارکنان محترم، امور مختلف آن دانشکده را بر اساس سند راهبردی به پیش برید. بهره‌گیری از خرد جمعی، توجه به اندیشه‌های نوآورانه اعضای هیأت علمی دانشکده، به‌ویژه در حوزه ارتباط برون‌دانشگاهی، تلاش در تسهیل امور مربوط به دانشجویان، ازجمله انتظاراتی است که امیدوارم چون گذشته به انجام آن اهتمام ورزید. موفقیت شمار را از خداوند متعال خواستارم.

آدرس کوتاه :