اطلاعیه (ترمیم) انتخاب واحد نیمسال 14001

شناسه : 157948

اطلاعیه (ترمیم) انتخاب واحد نیمسال 14001اطلاعیه (ترمیم) انتخاب واحد نیمسال 14001

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند در روز ترمیم انتخاب واحد مورخ  (1400/06/17 ) ساعت شروع انتخاب واحد از ساعت 9 صبح می‌باشد. 

مدیریت  امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آدرس کوتاه :