مراسم تجلیل از کارکنان دانشگاه کوثر همزمان با آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

مراسم تجلیل از کارکنان دانشگاه کوثر همزمان با آغاز امامت حضرت مهدی (عج)