دفتر ریاست

زهرا براتی سده
رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری  ریاضی محض

شماره تماس: ۳۱۲۲۱۲۰۰-۰۵۸

 

محمد صادق فیروزه
مسئول دفتر رئیس دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

   شماره تماس: ۳۱۲۲۱۱۱۱-۰۵۸

   شماره فکس: ۳۲۲۸۵۷۸۲-۰۵۸

   شرح وظایف مسئول دفتر ریاست دانشگاه

 

   ۱- تعیین و تنظیم وقت ملاقات برای ارباب رجوع، جهت ملاقات‌ با رئیس محترم دانشگاه.

   ۲- برنامه ریزی برای برقراری ارتباط رئیس محترم دانشگاه با اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان.

   ۳-  پاسخگویی و ارائه مشاوره به ارباب رجوع به صورت تلفنی و یا حضوری و راهنمایی ایشان به واحدهای مربوطه.

   ۴-  ثبت و بایگانی کلیه مکاتبات محرمانه و عادی حوزه ریاست.

   ۵- هماهنگی برای حضور معاونین، مدیران، مسئولین و سایر همکاران دانشگاه در جلسات و برنامه‌ها.

   ۶- اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه.

   ۷-پیگیری دستورات ریاست محترم دانشگاه به معاونت ها، دانشکده ها و حوزه های مستقل تا حصول نتیجه.

   ۸- انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه.
علی پاک‌منظر
کارشناس روابط عمومی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری 

  شماره  تماس: ۰۵۸-۳۱۲۲۱۲۲۰
 

عبدالحسین آخرتی
کارشناس روابط عمومی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی گرافیک 

  شماره  تماس: ۰۵۸-۳۱۲۲۱۲۵۰

فریده بجنوردی
کارشناس امور بین الملل

 مدرک تحصیلی: دکتری  آموزش زبان انگلیسی

  شماره  تماس: ۰۵۸-۳۱۲۲۱۲۴۰
 

هیأت رئیسه دانشگاه

هیأت رئیسه دانشگاه مرکب از رئیس و معاونان دانشگاه، وظایف و اختیارات زیر را عهده‌دار می‌باشد: فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع، کمک به خوداتکایی دانشگاه و واحدهای وابسته، پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی متعلق به اعضای هیأت علمی، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی، بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه، و طرح‌ها و برنامه‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه، بررسی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها.
 

اهم وظایف و اختیارات شورای دانشگاه به شرح ذیل است:

تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا و آیین‌نامه کمیته‌های داخلی آن، بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه‌مدت و نیز پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور، بررسی روش‌های همکاری با مؤسسات دولتی و غیردولتی و تدوین ضوابط برای آن، بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه‌حل‌های لازم، بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی شوراهای تخصصی و موضوعاتی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی – پژوهشی و اقدام برای تأمین آنها و ارزیابی عملکرد دانشگاه.