مدیر گروه معارف اسلامی

مدیر گروه معارف اسلامی

   مدیر گروه معارف اسلامی 

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر مریم محبتی

مدرک تحصیلی

 حکمت متعالیه

دانشگاه

دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک

mmohabbati60@kub.ac.ir

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه معارف اسلامی:

1- خانم دکتر مریم محبتی                دکتری  حکمت متعالیه *** مدیرگروه معارف اسلامی

 ------------------------------------------------------------------

مطابق بند الف مصوبه 249 مورخه 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، گروه معارف اسلامی در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی زیر نظر معاون آموزشی انجام وظیفه خواهد کرد.

 

ارتباط گروه معارف اسلامی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها:

مطابق مصوبه 347 مورخه 73/12/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، گزینش علمی و عمومی اساتید معارف اسلامی ، ارزشیابی عملکرد و نظارت بر کیفیت ارائه دروس و تأیید مدیر پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی، از سوی نهاد (معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی ) به صورت متمرکز انجام می پذیرد

 

رسالت گروه :

گروه معارف اسلامی دانشگاه به عنوان یکی از گروه های آموزشی دانشگاه با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف می باشد. رسالت این گروه ایجاد بینش و ارتقاء سطح اطلاعات در مقاطع مختلف فرهنگ و معارف اسلامی و ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزشهای اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ارائه آموزش های لازم در قالب دروس عمومی معارف اسلامی، مشاوره و فعالیت­های فوق برنامه می­باشد. همچنین گروه معارف می­کوشد در امر آموزش و پژوهش دانشجویان و ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء گروه در زمینه آموزشی پژوهشی، با استفاده از منابع و فن­آوری نوین شرایط لازم را برای بهتر رسیدن به اهداف، فراهم نماید. 

 

معرفی دروس معارف اسلامی:

 بر اساس مصوبه جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دروس عمومی معارف اسلامی شامل گرایشهای مبانی نظری اسلام، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، اخلاق اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی و درس دانش خانواده و جمعیت میباشد که هرکدام از این گرایشها شامل عناوین درسی بوده که دانشجویان میبایست الزاماً این دروس را در طی دوران تحصیل خود بگذرانند. همچنین بر اساس مصوب جلسات 322 الی 324 شورای عالی انقلاب فرهنگی تدریس این دروس در دانشگاهها منوط به کسب مجوز از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی) میباشد.


 
جدول گرایشها و عناوین دروس معارف اسلامی:

ردیف

نام گرایش

عنوان دروس هر گرایش

1

مبانی نظری اسلام

 1. اندبشه اسلامی 1
 2. اندیشه اسلامی 2
 3. انسان در اسلام
 4. حقوی اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

تاریخ و تمدن اسلامی

 1. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 2. تاریخ تحلیلی صدر اسلام
 3. تاریخ امامت

3

انقلاب اسلامی

 1. انقلاب اسلامی ایران
 2. آشنایی با قانون اساسی
 3. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

 

4

اخلاق اسلامی

 1. فلسفه اخلاق
 2. آیین زندگی
 3. اخلاق اسلامی
 4. اخلاق خانواده
 5. عرفان عملی در اسلام

5

آشنایی با منابع اسلامی

 1. تفسیر موضوعی قرآن کریم
 2. تفسیر موضوعی نهج البلاغه

6

درس دانش خانواده و جمعیت

درس دانش خانواده و جمعیت

 

 


سال تشکیل گروه : 1391

مدیرگروه : خانم دکتر مریم محبتی

تلفن دفتر گروه : 05832262863 داخلی 109

اعضای محترم هیات علمی گروه معارف:

خانم دکتر مریم محبتی؛ دکتری حکمت متعالیه

 

فراگیران 
 دانشجویان کلیه رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی و کاردانی