مدیرگروه حسابداری


​​​​​​​

نام ونام خانوادگی

 دکتر معصومه شهسواری

مدرک تحصیلی

دکتری حسابداری

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک

m.shahsavari@kub.ac.ir

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه حسابداری:

1- آقای حمزه حصاری                کارشناسی ارشد حسابداری

2- خانم معصومه شهسواری      دکتری حسابداری

3-خانم زهره حیدری            کارشناسی ارشد حسابداری 

*********************************************************************************

معرفی رشته حسابداری:

تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری یا "زبان تجارت" را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده میباشد. بسیار پیچیده کرده است کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق تربر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند.

در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.

در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است. بر این اساس برنامه آموزشی دوره کارشناسی حسابداری در کمیته برنامه ریزی علم اداره و مدیریت گروه علوم انسانی ستاد انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین یافته است مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب رسیده است.

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی رشته حسابداری یکی از رشته­ های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت متخصصان و کارشناسان حسابداری و حسابرسی است.

وظایف مدیریت در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی شروع و با کنترل و نظارت خاتمه پیدا می­کند. برنامه ریزی و کنترل موجب می­شود که منابع مالی و نیروی انسانی به طور هماهنگ در طرق سودمند در جامعه به کار افتد و حداکثر کارائی حاصل گردد.

سیستم حسابداری نقش مؤثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفاء می­کند. حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرح­ها و برنامه­ها ست در اختیار مدیریت قرار می­دهد، بلکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای این طرح-ها و برنامه­ها را نیز گردآوری می­کند و مدیریت می­تواند با تجزیه و تحلی دقیق آن­ها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید.

 

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته حسابداری توانائی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقشهای زیر را دارند.

  1. انجام کلیه امور حسابداری در مؤسسات بازرگانی، بانک‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی
  2. تصدی کلیه امور حسابداری در مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها
  3. اشتغال به حرفه حسابرسی در مؤسسات حسابرسی.
  4. طرح و اجرای سیستم‌های مالی در مؤسسات بازرگانی و صنعتی
  5. فارغ التحصیلان این دوره پس از کسب تجربه کافی می‌تواند در سطوح مختلف مدیریت مالی و حسابداری و حسابرسی انجام وظیفه نمایند.

 

ضرورت و اهمیت:

ضروت و اهمیت دوره کارشناسی حسابداری با توجه به نکات زیر به خوبی آشکار می­گردد:

  1. آشفتگی و نابسامانی دروضع مالی بسیاری از مؤسسات بازرگانی تولیدی، دولتی و شهرداری­ها و بخصوص صنایع ملی شده و عدم امکان ارائه گزارش‌های مالی صحیحح و به موقع در این مؤسسات که ناشی از کمبود حسابداران متخصص میباشد.
  2. عدم توانائی مؤسسات حسابرسی بخصوص مؤسسات حسابرسی وابسته به دولت در رسیدگی به گزارش‌های مالی واحدهای اقتصادی به علت کمبود حسابداران تحصیل کرده در حرفه حسابرسی که در سال‌های اخیر موجب وقفه یا تأخیر در امر رسیدگی گردیده است.
  3. نارسائی در امر آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و رشته‌های خدمات در وزارت آموزش و پرورش به علت کمبود استادان و دبیران تحصیل کرده و کارآزموده.
  4. برنامه ریزی و کنترل عملیات بازرگانی، تولیدی و دولتی عموماً با کمک حسابداران و کارشناسان مالی تحصیل کرده امکان پذیر می‌باشد و در بسیاری از موارد کمبود این‌گونه افراد انجام کار برنامه ریزی و کنترل عملیات را به عهده تاخیر انداخته است.

 

تردیدی نیست که تربیت کارشناسان حسابداری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند بسیاری از کمبودها و نارسائی‌های فوق را جبران نماید.

چارت رشته حسابداری مقطع کارشناسی

سرفصل رشته حسابداری مقطع کارشناسی