ارتقای عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی به رتبه علمی دانشیاری

ارتقای عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی به رتبه علمی دانشیاری

پنجمین جلسه از دوره اول هیئت ممیزه مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خراسان شمالی با حضور دکتر علیرضا حیدری معاون مرکز هیئت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای محترم هیئت ممیزه در تالار ملک‌الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار شد و پرونده‌های ارتقاء مرتبه به استادیاری و دانشیاری ۹ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان خراسان شمالی مورد تایید این هیئت قرار گرفت.

دراین جلسه رتبه علمی، دکتر فاطمه حاجی اکبری، عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت..