بازدید دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه از ایستگاه4 آتش نشانی بجنورد

بازدید دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه از ایستگاه4 آتش نشانی بجنورد

دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه کوثر به همراه استاد محترم سرکار خانم دکتر اعظم سبحانی در تاریخ: 26/02/1403، از ایستگاه 4 آتش نشانی بجنورد واقع در محله دباغ خانه و خیابان شهریار بجنورد بازدید کردند.