فرصت‌های مطالعاتی جدید اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت (اولویت‌ها، محورهای تخصصی و موضوعات مورد نیاز وزارت نفت)

با سلام و احترام؛

به استحضار اعضای محترم هیأت علمی می‌رساند؛ وزارت نفت در نظر دارد از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در قالب طرح اعزام به فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت در حوزه‌های مختلف به شرح فایل پیوست استفاده نماید.

  جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به سامانه ساجد به آدرس زیر مراجعه نمائید.
         https://sajed.msrt.ir

 جهت هماهنگی با مسئول مربوطه سرکار خانم صرافان با شماره تماس:  02161628041، تماس برقرار نمائید.