اولویت‌های پژوهشی طرح ملی ستاد مبارزه با مواد مخدر 1403

به استحضار اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران گرامی‌ می‌رساند؛ به پیوست اولویت‌های پژوهشی طرح ملی در سال 1403 ستاد مبارزه با موادمخدر به همراه فرمت خام پیشنهاده و مراحل ارسال پیشنهاده طرح پژوهشی جهت بهره‌برداری تقدیم حضور می‌گردد.