×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه


  • مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

                                  نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا قلعه‌نوی
گروه آموزشی: مهندسی اپتیک
سمت اجرایی:

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

شماره ثابت: ۰۵۸-۳۲۲۶۲۸۶۱ داخلی 110
پست الکترونیک: