مهندسی اپتیک و لیزر

                                                                                        مهندسی اپتیک و لیزر

 

دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده‌است. در فناوری پیشرفته و به ویژه در صنایع دفاعی، تولید، انتشار و به کارگیری نور، آشکارسازی آن در نواحی مختلف بینایی و برهم‌کنش نور با ماده مسائل مهم به شمار می‌آیند. در این راستا به متخصصینی که بتوانند همکاری لازم را در طراحی و محاسبات ساخت و نگهداری تجهیزات اپتیکی، اپتو الکترونیکی و لیزری به عهده گیرند، به شدت احساس می‌شود.

نقش و توانایی مهندس اپتیک و لیزر : دانش آموختگان این دوره قادرند کادر متخصص مورد نیاز در زمینه‌های زیر را تأمین کنند: ۱-همکاری در طراحی تجهیزات اپتیکی، لیزری و اپتو الکترونیکی

 ۲-تنظیم و اجرای برنامه‌های تعمیر و نگه‌داری دستگاه‌های اپتیکی و لیزری

 ۳-نظارت بر انجام سرویس‌های لازم شامل عیب‌یابی، بازرسی فنی، پیاده و سوار کردن و تنظیم تجهیزات اپتیکی و لیزری

 ۴-شناخت راه‌اندازی و به کار گیری سیستم‌های دارای تجهیزات اپتیکی، اپتو الکترونیکی و لیزری

 ۵-پذیرش مسئولیت‌های فنی در صنایع اپتیکی و لیزری

 ۶-توانایی لازم جهت کنترل کیفیت به روش اپتیکی و لیزری

 ۷-راه‌اندازی و انجام آزمایش‌های بیناب سنجی لیزری

 ۸-همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه فوق

 ۹-توانایی انجام آشکارسازی نور در نواحی مختلف بیناب به ویژه در ناحیه مادون قرمز

 ۱۰-کسب مهارت‌های لازم در زمینه نشاندن لایه‌های اپتیکی در خلأ و ساخت پالاینده‌های پرتو شکاف‌ها و ... و در صنایع اپتیک و لیزر و مراکز تحقیقاتی و مراکز به کار گیرنده تجهیزات اپتیکی، لیزری و اپتو الکترونیکی و ... به کار اشتغال یابند.

 

نام و نام خانوادگی: زهرا قلعه‌نوی                                 

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک

تخصص: فیزیک ذرات بنیادی                                     

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: z_ghalenovi@kub.ac.ir  

شماره داخلی: 128

 

                        

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه بدیعیان باغسیاهی  

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک

تخصص: فیزیک حالت جامد

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی:  fbadieian@kub.ac.ir

شماره داخلی: 112

 

                      

 

 

 

نام و نام خانوادگی: معصومه مؤذن سرخی  

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک

تخصص: فیزیک ذرات بنیادی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: m.m.sorkhi@kub.ac.ir

شماره داخلی: 128

 

                        

 

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه معین مقدس    

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک

تخصص: نجوم و اختر فیزیک

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی:  Dr.moeen@Kub.ac.ir

شماره داخلی: 112

 

                           

 

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه یگانه     

مدرک تحصیلی: دکتری

تخصص: نانو فیزیک

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی:

 mahboubeh.yeganeh@yahoo.co.uk

شماره داخلی: 112

 

                 

 

 

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: