(اطلاعیه) ویژه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی پیوسته( با آزمون)

شناسه : 38627406

(اطلاعیه) ویژه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی پیوسته( با آزمون)(اطلاعیه) ویژه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی پیوسته( با آزمون)

ضمن تبریک به  پذیرفته شدگان دانشگاه  کوثر(ویژه خواهران) در آزمون سراسری سال  1399 ( با آزمون) به اطلاع می رساند کلیه فرایند ثبت نام به صورت غیر حضوری می باشد . به منظور ثبت نام غیرحضوری می بایست با مراجعه به سامانه دانشگاه  کوثر (ویژه خواهران) kub.ac.ir  ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ  1399/08/14 لغایت  1399/08/22 تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه،  نسبت به ثبت نام اينترنتي و تکميل اطلاعات مورد نياز با استفاده از راهنماي مندرج در سامانه  اقدام  نمایند