(اطلاعيه) دریافت تاییدیه تحصیلی بصورت الکترونیکی

شناسه : 38595815

(اطلاعيه) دریافت تاییدیه تحصیلی بصورت الکترونیکی(اطلاعيه) دریافت تاییدیه تحصیلی بصورت الکترونیکی

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور تغییر شیوه دریافت تاییدیه تحصیلی پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌های مختلف تحصيلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی سراسري سال 1399 (رشته‌هاي بدون آزمون)

 با توجه به مهیا شدن دریافت تاییدیه تحصیلی بصورت الکترونیکی از وزارت آموزش و پرورش توسط پذیرفته شدگان جهت ارائه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محل قبولی، فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم پذیرفته شدگان به شرح زیر می باشد :       
دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی (دیپلم)  به آدرس https://emt.medu.ir  مراجعه نموده و پس از پر کردن اقلام داده ای، یک کد رهگیری دریافت نموده و صفحه کد رهگیری را پرینت  و همراه با مدارک به دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) پست نمایید.

 

آدرس کوتاه :