صفحه اصلی
اطلاعیه‌ها
دومین دورة جشنوارة ترویج علم در پایان نامه‌هاي دانشجویی

دومین دورة جشنوارة ترویج علم در پایان نامه‌هاي دانشجویی

به‌ اطلاع می‌رساند: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد به منظور ترویج علم میان عموم افراد جامعه دومین دورة جشنوارة ترویج علم در پایان نامه‌هاي دانشجویی را با اهداف زیر برگزار کند:

 

1.     معرفی عمومی فرهنگ کاستن از شکاف میان مردم و علم ورزان

2.     جلب توجه دانشگاهیان و دانشجویان به چالش‌هاي پیش روي کشور و تشویق آنان به بررسی چالش‌ها در پایان نامه‌های دانشجویی

3.     تشویق دانشگاهیان به برقراري ارتباط مستقیم‌تر با مردم

4.     فراهم آوردن زمینه‌اي براي گفت وگو و هم اندیشی میان علم ورزان و مردم دربارة چالش‌هاي پیشروي کشور

5.     جلب توجه عمومی به آموزش غیررسمی و یادگیري مادامالعمر

 

مهلت ارسال خلاصه‌هاي ترویجی از پایان‌ نامه‌ها:  20 تیرماه به ایمیل thesis.festival@gmail.com

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: