صفحه اصلی
آموزش
مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش

مدیر پژوهش

دکتر عمران توحیدی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

emrantohidi@gmail.com 
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: