شیمی کاربردی

 

 

 نام و نام خانوادگی  

 دکتر راضیه نجات

 مدرک تحصیلی

 پسادکتری نانو کاتولیست

 دانشگاه محل اخذ مدرک

 دانشگاه تربیت مدرس

 پست الکترونیک

  Organochem.nejat@kub.ac.ir

 

 

 فایل ها

 رزومه    حجم فايل:  672.5 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: