فیزیک مهندسی

 

 

 رنام و نام خانوادگی

 دکتر زهرا قلعه نوی

 مدرک تحصیلی

 دکتری فیزیک هسته ای

 دانشگاه محل اخذ مدرک

 دانشگاه صنعتی شاهرود

 

پست الکترونیک

 

Z_ghalenovi@yahoo.com

 

 فایل ها

 رزومه    حجم فايل:  380.12 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: