فرم‌های وام

 

اطلاعیه

مهلت تحویل مدارک تا تاریخ 1394/11/24 تمدید شد.

به مدارکی که خارج از بازه فوق تحویل داده شوند و یا ناقص باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

امور دانشجویی

 

 

 

 

 

تأمین سبد غذایی مادران باردار و شیرده

 

 

جهت اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی اتاق 309 خانم دولخانی مراجعه نمایید.

 

تسهیلات جدید وام دانشجویی

1-   وام ناباروری

2-   وام بنیاد علوی

3-   وام تغذیه

برای دریافت اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی اتاق 309 خانم دولخانی مراجعه نمایید.

***************************************

انواع وام :

1-   تحصیلی

2-   مسکن

3-   ودیعه مسکن (ویژه متأهلین)

4-   ضروری

5-   حج

 

 

مدارک عمومی:

1-   کپی شناسنامه

2-   کپی کارت ملی

3-   کپی کارت دانشجویی

4-   سند تعهد محضری

5-   فرم تکمیل شده درخواست وام

6-    حکم کارگزینی ضامن (سال جاری)

نکته :

·       سند تعهد محضری برای هر دانشجویی فقط یکبار مورد نیاز است.

·       تمام قسمت‌های فرم کامل و صحیح تکمیل شده باشد.

·       به دانشجو در صورت مشروطی در دو ترم متوالی به مدت یک ترم وام تعلق نمی‌گیرد.

·       دانشجو باید شماره حساب 10 رقمی به‌نام خود در بانک تجارت را به صورت صحیح و خوانا ارائه دهد.

مدارک اختصاصی:

وام مسکن: اجاره‌نامه خوابگاه یا منزل استیجاری به نام دانشجو (قراردادهای منزل استیجاری باید دارای مدت زمان معین،کد رهگیری و مهر بنگاه مسکن باشند.)

وام ودیعه مسکن: کپی سند ازدواج دانشجو کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین کپی کارت ملی زوجین اجاره‌نامه به نام دانشجو

وام حج: فیش حج به نام دانشجو

وام ضروری: فاکتور خرید به‌نام دانشجو دارای شماره فاکتور، مهر و امضاء فروشنده و امضاء خریدار

تحویل مدارک:

مهلت تحویل مدارک جهت دریافت وام از مورخ 21/06/94 لغایت 15/07/94 است. شایان ذکر است به مدارکی که خارج از بازه فوق تحویل داده شوند و یا ناقص باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل تحویل مدارک: امور دانشجویی اتاق شماره 309 خانم دولخانی

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: