شیمی کاربردي

مقدّمه:

شيمي علم اتم‌ها، پيوندها و مولكول‌هاست. دانشي كه مي‌تواند خواص ماده، چگونگي تغييرات و شيوة توليد آن‌ها را از هستة اتم گرفته تا كهكشان‌ها بررسي كند و رشتة شيمي، رشته‌اي است كه به پرورش متخصصاني مي‌پردازد كه با مطالعه و تحقيق و آزمايش به ابداع و نوآوري پرداخته و يا فرآورده‌هاي شيميايي را كنترل مي‌كنند.

 

الف: مشخصات كلّي رشته:

1) عنوان رشته: شیمی

2) گرايش: کاربردی

3) گروه آموزشي: علوم پایه

4) شرايط پذيرش دانشجو (از چه رشته‌هايي): رشتة ریاضی و فیزیک و رشتة علوم تجربی

 

ب:  هدف از ایجاد این رشته:

هدف از اين دوره تربيت كارشناساني است كه در زمينه‌هاي آموزش در دبيرستان، كمك پژوهشگر در مؤسسات تحقیقاتی، صنایع شیمیایی و... فعالیت کنند و یا آماده کردن دانشجويان براي ورود به دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري است که در آینده  بتوانند به منظور تأمين كادر آموزشي- پژوهشي مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و كارشناسان مورد نياز صنايع شيميايي در جهت رفع ‌نياز به كارشناسان خارجي فعالیت کنند.  کارشناسان شیمی میتوانند در وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، صنايع سنگين، صنايع و معادن، فرهنگ و آموزش عالي، كشاورزي، نفت و نيز آموزشگاه­هاي شيمي، صنايع شيميايي و نظاير آن‌ها جذب گردند.

 

ج)  ضرورت و اهميت رشته:

با توجه به نياز صنايع مختلف شيميايي به پژوهشگر و كمبود متخصص ايراني براي ادارة كنترل كيفيت آزمايشگاههاي شيمي صنايع موجود، و همچنین به منظور استفاده از منابع اولية ارزندة موجود در جامعه در جهت افزايش بهره‌وري از آن‌‎ها و جلوگيري از صادرات بي‌روية مواد اولية ارزشمند و تبديل آنها به محصولات واسطه‌اي كه ارزش اقتصادي بالاتري دارند، اهميت اين رشته مشخص مي‌شود. همچنین به منظور ارتقاي كمي و كيفي محصولات مورد نياز جامعه و ارائة استانداردهای لازم به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و مواد مصرفی صنایع و کارخانجات، وجود کارشناسانی خبره در این زمینه ضروری به نظر میرسد. این رشتة تحصیلی در سطح دانشگاههای دولتی استان خراسان شمالی دایر نمیباشد. با توجه به گزارش آمایش آموزش عالی خراسان شمالی، درصد دانشجویان گروه علوم پایه چهاردرصد میباشد، در حالی که وضعیت مطلوب در برنامة پنجم توسعة کشور ده درصد است. لذا با توجه به فاصلة استان (6 واحد پایینتر) از شاخص مطلوب کشوری، راه اندازی رشتههای علوم پایه در سطح استان دارای اولویت خاصی میباشد.

 

د)  قابليتها، نقش و توانایيهاي دانشآموختگان رشته:

فارغ‌التحصيلان اين دوره مي‌توانند مسؤوليت‌ زمينه‌هاي مختلف از جمله موارد زير را عهده‌دار باشند:

  - طرح، نظارت و اجراي طرحهاي تحقيقاتي در سطوح كاربردي و علمي در دانشگاهها، كارخانجات و مراكز تحقيقاتي.

- ارائة خدمات در آزمايشگاههاي كنترل كيفي، ارائة معيارهاي استاندارد به منظور افزايش كميت و كيفيت محصولات توليدي و همچنين مواد مصرفي كارخانه‌ها و صنايع.

- ارائة خدمات آموزشي در سطح دانشگاهها، دبيرستانها و مؤسسات آموزشي .

- ارائة طرحهاي پژوهشي به منظور استفاده از منابع اولية ارزنده در جهت افزايش بهره‌وري و جلوگيري از صادرات بي‌روية مواد اولية ارزشمند و تبديل آنها به محصولات واسطه‌اي كه ارزش اقتصادي بالاتري دارند.

- ارائة خدمات در كارخانجات پتروشيمي، پلاستيك، لاستيك، صنايع غذايي، صنايع دارويي، بهداشتي و غیره

- آمادگي براي ادامة تحصيلات در مقاطع بالاتر براي تأمين كادر علمي دانشگاهها و ساير مراكز علمی .