کار دانشجویی

كاردانشجویی:

به منظور بهره گيري از توانمندي­هاي دانشجويان در پيشبرد امور دانشجویی ، فرهنگي، فوق برنامه، اداري ، خدماتي و رفاهي و ايجاد زمينه هاي کسب تجربه علمي براي دانشجويان و کمک به تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي، آئين­ نامه استفاده از کار دانشجويي دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي تنظيم و تدوين گرديده است که مختصراً برخي از مفاد آن به شرح زیر ارائه مي شود.

  • کمک هزینه دانشجویانی که در زمینه امورآموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند، درصورت داشتن میانگین کل بیش از 16 برای رشته های علوم انسانی، هنر و کشاورزی و میانگین کل بیش از 15 برای رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه، به میزان 20% حق الزحمه مندرج در جدول افزایش می یابد.
  • تاریخ شروع و خاتمه تسهیلات دانشجویی ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است.

 

     شرايط لازم براي اشتغال به کار دانشجويان :

·       اعلام نياز و تشخيص واحد به کار گيرنده

·       داشتن صلاحيت­هاي عمومي (اعم از آموزشی و انضباطی) به تشخيص معاونت دانشجویی

تبصره: دانشجویان ممتاز و متاهل از اولویت برخوردار می­باشند.

·       گذراندن حداقل یک نیم­سال تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته

 

تذکر 1 : در صورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز، به کار دانشجو خاتمه داده مي شود.

تذکر 2 : اجراي مفاد اين آیين نامه هيچگونه تعهد استخدامي براي مراکز آموزش عالي برای دانشجو ايجاد نخواهد کرد.

تذکر 3 : پرداخت حق الزحمه کار دانشجويي با ارسال گواهي انجام کار و ذکر مشخصات کامل دانشجو به حساب نامبردگان واريز مي­شود.

تذکر 4: دانشجویانی که از بودجه کل کشور، وجهی را تحت هر عنوانی دریافت می­نمایند و یا اشتغال به کار دارند نمی­توانند از مزایای این آیین­نامه استفاده کنند.

دانشجويان عزيز جهت ارائه تقاضاي کار دانشجويي باید با در دست داشتن کپی کارنامه ترم گذشته، به مرکز مشاوره دانشجویی (خانم صائمیان) مراجعه کنند.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: