شورای اداری و مالی

شوراي اداري و مالي دانشگاه

به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌ها و تبيين خط مشي كلي امور اداري دانشگاه، ايجاد هماهنگي جهت سهولت و سرعت امور ‏اجرائي با حضور مسئولين واحدهاي مختلف حوزه معاونت، شوراي اداري و مالي دانشگاه تشكيل مي گردد. که متشكل از افراد زير مي باشد:‏

-  معاون اداري و مالي

-  مدير امور اداري و پشتيباني

-  مدير مالی

-  مدير ساختمان‌ها و تأسيسات

-  مدير كارگزيني و رفاه و ‏مدير مالي

-  مدیر دفتر حقوقی

 

وظايف و اختيارات :

-  مطالعه، بررسي و برآورد نيازهاي مربوط به نيروي انساني و ارائه رهنمودهاي مناسب

-  بررسي و اظهارنظر درباره امور مربوط به امور مالي، پاداش، به كارگيري نيرو و نقل و انتقالات، اجاره وسايل نقليه و ‏ساختمان‌هاي استيجاري مورد نياز
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: