صفحه اصلی
اداری و مالی
شوراها و کمیته ها

شوراها و کمیته ها

 

 شوراها و کمیته ها در حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی عبارتست از :
 

  • شوراي اداري و مالي دانشگاه
  • شورای عمرانی دانشگاه
  • هیأت اجرایی تشکیلات و امور انسانی غیر هیأت علمی
  • کمیسیون مناقصات
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: