صفحه اصلی
دانشجويي
مدیريت امور دانشجويي

مدیريت امور دانشجويي

مدیر امور دانشجویی

دکتر مژگان میرحسینی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

mmirhoseinif@yahoo.com

 

شرح وظایف مدیریت دانشجویی: 

-         تهیه و تدوین برنامه­ های مختلف در زمینه امور دانشجویی.

-         اجرای سیاست­ ها و خط­ مشی­های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه­ های دانشجویان.

-         تنظیم برنامه­ های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان

-         برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تامین و اداره خوابگاه ­های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنان

-         انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.

-         انجام امور مربوط به تسویه حساب وام­های صندوق رفاه دانشجویان.

-         نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجوی دانشکده ها و گروهای آموزشی

-         نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.

-         برنامه­ ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.

-         برنامه ریزی در  جهت استفاده  مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها

-         نظارت بر امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه­های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.

-         انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.

-         بررسی نیاز های پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدها تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و سایر مراجع.

-         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: