صفحه اصلی
دانشجويي
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی

معاون دانشجویی


دکتر رمضانعلی نادری مایوان

مرتبه علمی: استادیار

Naderi.naderi2010@yahoo.com  پست الکترونیک:

 

واحدهای زیرمجموعه معاونت دانشجویی:

معاونت دانشجویی شامل زیرمجموعه­هایی چون مدیریت امور دانشجویی، اداره تربیت بدنی، مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی می­باشد.

 

-         ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین  نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

-         تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

-         ارائه گزارش­های توجیحی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

-         پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

-         نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

-         برنامه­ریزی، تنظیم فعالیت­ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت­های دانشگاه.

-         همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه ­های دانشگاه.

-         اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین­نامه­ها مربوط.

-         راه ­اندازی و مدیریت فرایند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه­های تحصیلی، رفاهی و سلامت.

-         نظارت بر فعالیت­های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه­های رفاهی آنان.

-         برنامه­ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه.

-         رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه.

-         زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه.

-         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: