شرایط نام نویسی

شرایط نام نویسی

پذیرفته شدگان آزمون ورودی، موظفند در مهلت های اعلام شده به وسیله دانشگاه، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه کنند. عدم مراجعه برای نام نویسی بنا بر ماده 23 (بدون کسب اجازه از موسسه) در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج انصراف از تحصیل به شمار خواهد آمد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

1-        کپی شناسنامه 1 نسخه(از تمامی صفحات)

2-        عکس 4 قطعه(پشت نویسی شده)

3-        کپی کارت ملی پشت و رو

4-        اصل و کپی دیپلم متوسطه

5-        اصل و کپی گواهی موقت پایان دوره متوسطه

6-        اصل و کپی گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی

7-        اصل و کپی گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی

8-        اصل و کپی کارنامه ریزنمرات دوره متوسطه

9-        اصل و کپی کارنامه ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی

10-     تاییدیه تحصیلی(از اداره پست)

11-     فرم تعهد(فرم های ثبت نام)

12-     گواهی شاهد یا ایثارگر

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: