صفحه اصلی
اخبار دانشگاه

نشست رئیس دانشگاه کوثر در خصوص رونمایی از سایت جدید دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دراین راستا، جلسه‌ای در تاریخ 09/03/97 متشکل ازرئیس دانشگاه، معاون دانشجویی، معاون آموزشی و پژوهشی، اعضای محترم هیأت علمی گروه کامپیوتر، سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارشناس روابط عمومی برگزار شد. در این نشست سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات"سعید امیریان" اظهار داشت: "طی مذاکرات صورت گرفته و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای همکاران در اسفند ماه 96، امکان  واگذاری دسترسی به همکاران جهت استفاده از زیر پرتال‌ها  وجود دارد."

در این جلسه مقرر شد تا 25/03/97 با همت همکارا ن و اساتید رونمایی از سایت دانشگاه انجام گیرد.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: