صفحه اصلی
اخبار دانشگاه

برگزاری جلسه کمیته جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری و منتخب استان در دانشگاه کوثر

اولین جلسه کمیته جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری و منتخب استان با حضور اعضا در دانشگاه کوثر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، این جلسه که با حضور جناب دکتر "محمدعلیرباط‌جزی" رئیس دانشگاه و دبیر کمیته جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری و منتخب استان و دکتر "امیدرضا دهقان" معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد و عضو کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان برگزار شد، در خصوص محورهای جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری و منتخب استان بحث و بررسی شد و تصمیمات لازم در مورد برگزیدگان، جوایز، مکان و زمان برگزاری جشنواره اتخاذ گردید.

گفتنی است در جلسه شورای سیاست گذاری هفته پژوهش1396 که در استانداری برگزار شد، دانشگاه کوثر به عنوان مسئول کمیته جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری و منتخب استان و دکتر "محمدعلی رباط‌جزی" به عنوان دبیر کمیته منصوب گردید.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: