صفحه اصلی
اخبار دانشگاه

انتصابات جدید در دانشگاه کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر "محمدعلی رباط‌جزی" رئیس دانشگاه طی احکام جداگانه‌ای دکتر "محبوبه معین‌مقدس" را به سمت نماینده ورزش اعضای هیأت علمی و کارکنان (بانوان)، دکتر "محمد غفوری‌فر" را به سمت نماینده ورزش اعضای هیأت علمی و کارکنان (آقایان) و "محمدصادق فیروزه" را به سمت رابط نمایندگان ورزش اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در شورای ورزشی دانشگاه منصوب نمود.

در این احکام به ترتیب آمده است:

"نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان نماینده ورزش اعضای هیأت علمی و کارکنان (بانوان) در شورای ورزشی دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در ایجاد و ارتقاء نشاط در بین همکاران محترم موفق و مؤید باشید."

" نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان نماینده ورزش اعضای هیأت علمی و کارکنان (آقایان) در شورای ورزشی دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در ایجاد  و ارتقائ نشاط در بین همکاران محترم موفق و مؤید باشید."

"نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 28/04/96 به مدت دو سال با حفظ سمت به عنوان رابط نمایندگان ورزش اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در شورای ورزشی دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید."

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: