علوم قرآن و حدیث

 

نام ونام خانوادگی

دکتر امید ایزانلو

مدرک تحصیلی

دانشجو زبان و ادبیات عربی

دانشگاه

            دانشگاه فردوسی مشهد

 

پست الکترونیک

oizanloo@kub.ac.ir

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: