صفحه اصلی
آموزش
مدیران گروه
زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 

نام ونام خانوادگی

دکتر زهره هاشمی

مدرک تحصیلی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه فردوسي مشهد

پست الکترونیک

zhashemie@gmail.com

 

 فایل ها

 رزومه    حجم فايل:  244.21 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: