صفحه اصلی
آموزش
فرم های پرکاربرد

فرم های پرکاربرد

 فایل ها

 فرم حذف ترم    حجم فايل:  48.21 KB
 فرم درخواست تغيير رشته داخل دانشگاهي    حجم فايل:  280.75 KB
 فرم درخواست تطبيق واحد    حجم فايل:  324.41 KB
 فرم انصراف از تحصيل    حجم فايل:  136.93 KB
 فرم درخواست بررسي اشکال آموزشي    حجم فايل:  332.78 KB
 فرم انتقالی توام با تغییر رشته    حجم فايل:  386.32 KB
 فرم درخواست مرخصی تحصیلی    حجم فايل:  104.4 KB
 فرم پيش ثبت نام کاراموزي    حجم فايل:  140.58 KB
 فرم تقاضاي تدريس    حجم فايل:  92.5 KB
 فرم تحويل پروژه پاياني    حجم فايل:  52.15 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: