جغرافیا

 

نام ونام خانوادگی

دکتر فروغ خزاعی‌نژاد

مدرک تحصیلی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه خوارزمی

پست الکترونیک

 kh.foroogh@yahoo.com

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: