مهندسی کامپیوتر


 

 

 نام و نام خانوادگی

  نسیبه امامی

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش سیستم‌های هوشمند

 دانشگاه محل اخذ مدرک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پست الکترونیک

 n.emami84@yahoo.com

 فایل ها

 رزومه    حجم فايل:  315.67 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: