حسابداری

 

نام ونام خانوادگی

حمزه حصاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه باهنر کرمان

پست الکترونیک

h.hesari @ kub.ac.ir

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: