صفحه اصلی
مديريت
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی :

 

دکتر علیرضا مؤذن

رشته تحصیلی :

 

ریاضیات و کاربردها

مدرک تحصیلی :

 

دکتری

 

پست الکترونیک

 

ar.moazzen@yahoo.com

صفحه وب :

 

 

 

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: