فنی مهندسی

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی در سال 1391 با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع راه اندازی گردید.

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: