(اطلاعیه 2) راهنمای اساتید جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

شناسه : 37773908

(اطلاعیه 2) راهنمای اساتید جهت استفاده از سامانه مدیریت یادگیری

فایل راهنمای اساتید جهت استفاده از کلاس‌های مجازی

راهنمای سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی(سامانه آموزش مجازی)

آدرس کوتاه :