( اطلاعیه) جزئیات برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت

شناسه : 38896854

( اطلاعیه) جزئیات برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت( اطلاعیه) جزئیات برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت

 

جزئیات برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی

تاریخ برگزاری: 17 دی‌ماه 1399    ساعت: 9 صبح
لینک ورود به همایش: https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub1/icrl
 

 

آدرس کوتاه :