(اطلاعیه) جدول حضور همکاران حوزه آموزش در هفته دوم دی ماه

شناسه : 38840174

(اطلاعیه) جدول حضور همکاران حوزه آموزش در هفته دوم دی ماه(اطلاعیه) جدول حضور همکاران حوزه آموزش در هفته دوم دی ماه

جدول حضور همکاران حوزه آموزش در هفته دوم دی ماه (مورخ شنبه 06/10/99 لغایت چهارشنبه 10/10/99)

ایام هفته

همکاران حاضر در حوزه

 

شنبه

 1. سرکار خانم ایزانلو داخلی 132
 2. سرکار خانم شیردل داخلی 160
 3. سرکار خانم رضایی داخلی 133
 4. سرکار خانم رحیم زاده داخلی 116
 5. سرکار خانم موفق داخلی 133

 

یکشنبه

 1. سرکار خانم ایزانلو داخلی 132
 2. سرکار خانم شیردل داخلی 160
 3. سرکار خانم رضایی داخلی 133
 4. سرکار خانم محمدی داخلی 117
 5. سرکار خانم سبحانی شماره تماس 058ـ 32262487

 

 

دوشنبه

 1. سرکار خانم ایزانلو داخلی 132
 2. سرکار خانم رحیم زاده داخلی 116
 3. سرکار خانم رضایی داخلی 133
 4. سرکار خانم محمدی داخلی 117
 5. سرکار خانم سبحانی شماره تماس 058ـ 32262487

 

سه شنبه

 1. سرکار خانم ایزانلو داخلی 132
 2. سرکار خانم محمدی داخلی 117
 3. سرکار خانم موفق داخلی 133

 

چهارشنبه

 1. سرکار خانم ایزانلو داخلی 132
 2. سرکار خانم رحیم زاده داخلی 116
 3. سرکار خانم موفق داخلی 133
 

                                                                                                                              

 

شماره تماس کارشناسان حوزه آموزش در ایام دورکاری

(قابل توجه دانشجویان محترم این شماره تماس های مختص ساعات اداری می باشد لذا از دانشجویان عزیز تقاضا می شود در ساعات اداری با شماره های ذیل تماس بگیرند)

 1. سرکار خانم ایزانلو 09396189259
 2. سرکار خانم رحیم زاده 09378432701
 3. سرکار خانم رضایی 09029786213
 4. سرکار خانم