(اطلاعیه) تمدید فرم ثبت نام غیر حضوری دانشجویان به خوابگاه‌های تحت نظر دانشگاه

شناسه : 37955482

(اطلاعیه) تمدید فرم ثبت نام غیر حضوری دانشجویان به خوابگاه‌های تحت نظر دانشگاه

تمدید فرم پیش ثبت نام غیرحضوری دانشجویان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ دانشجویانی که تمایل به برداشتن وسایل ضروری خود از سراهاي دانشجويي را دارند، جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام به آدرس: پرتال دانشگاه كوثر (kub.ac.ir) زیرپرتال معاونت دانشجویی-امور خوابگاه مراجعه نمایند.

 ثبت نام  غیر حضوری دانشجویان به خوابگاه‌های تحت نظر دانشگاه

آدرس کوتاه :