(اطلاعیه) ارتباط با مسئولین دانشگاه و رفع مشکلات انتخاب واحد

شناسه : 38379754

(اطلاعیه) ارتباط با مسئولین دانشگاه و رفع مشکلات انتخاب واحد(اطلاعیه) ارتباط با مسئولین دانشگاه و رفع مشکلات انتخاب واحد

دانشجوی گرامی با توجه به شیوع بیماری کرونا، لطفاً از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نموده و جهت  ارتباط با مسئولین دانشگاه و رفع مشکلات انتخاب واحد راهنمای زیر را مطالعه و اقدام نمائید.

راهنماي ارائه مسائل مرتبط با انتخاب واحد

آدرس کوتاه :