‎کسب مدال نقره مسابقات تكواندو دانشگاه هاي منطقه ٩ كشور توسط دانشجوي دانشگاه كوثر

شناسه : 37643785

‎کسب مدال نقره مسابقات تكواندو دانشگاه هاي منطقه ٩ كشور توسط دانشجوي دانشگاه كوثر

فاطمه شاهي دانشجوي دانشگاه كوثر در مسابقات تكواندو دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مقام دوم رسيد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه كوثر، در مسابقات  تكواندو دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در بخش كيوروگي (مبارزه) كه با حضور ١١ تيم و حدود ٦٠ ورزشكار برگزار شد، به مقام دوم رسيد و مدال نقره مسابات را به گردن آويخت.
شايان ذكر است ميابقات تكواندو دانشجويان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در روزهای ٢٧ الی 29 بهمن ماه سال جاري در دانشگاه بجنورد برگزار شد.
آدرس کوتاه :