کسب مقام سوم مسابقات تکواندو پومسه قهرمانی کشور در رده کمربند سبز و آبی توسط فریده قائمی طلب دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثر

شناسه : 23455

کسب مقام سوم مسابقات تکواندو پومسه قهرمانی کشور در رده کمربند سبز و آبی توسط فریده قائمی طلب دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثرکسب مقام سوم مسابقات تکواندو پومسه قهرمانی کشور در رده کمربند سبز و آبی توسط فریده قائمی طلب دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثر

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر،
این مسابقات در بهمن ماه سال  جاری به میزبانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با حضور ۱۷۰ شرکت کننده دختر وپسر از ۵۳ دانشگاه  و موسسه آموزش عالی برگزار گردید.
بنابراین گزارش فریده قائمی طلب  دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی  دانشگاه کوثر در پایان این مسابقات موفق به کسب مقام سوم مسابقات تکواندو  پومسه  قهرمانی  کشور در رده کمربند سبز و آبی شد.
 
 
آدرس کوتاه :