پذیرش دانشجو در رشته‌های " زبان و ادبیات فارسی"، " مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی" و " مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها"

شناسه : 157859

پذیرش دانشجو در رشته‌های " زبان و ادبیات فارسی"، " مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی" و " مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها"پذیرش دانشجو در رشته‌های " زبان و ادبیات فارسی"، " مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی" و " مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها"

پذیرش
دانشجو در رشته‌های " زبان و ادبیات فارسی"، " مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی" و " مهندسی شیمی – طراحی
فرآیندها" از میان متقاضیان واجد شرایط (متقاضیان بایستی پس از 6 نیمسال تحصیلی و با گذراندن حداقل سه چهارم
واحدهای درسی، جزو 15 درصد برتر دانشجویان هم‌رشته و هم‌ ورودی خود باشند) اقدام می‌نماید.
داوطلبان محترم میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم‌های مربوط به ثبت‌نام و ارسال درخواست تا تاریخ
15 / 06 / 1400 ، به صفحه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد به آدرس
http://edu.ub.ac.ir مراجعه نمایند.
آدرس کوتاه :